בילטמור 16 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 22 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ספטמבר 2026

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: אלון בן נון

סטטוס: בתכנון

היקף: 22 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: ספטמבר 2026

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: אלון בן נון

הריסת בניין בן 12 יחידות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 22 דירות

פרויקטים נוספים