פינוי בינוי

בילטמור 13 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 15 דירות קיימות, הוספת 14 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 15 דירות קיימות, הוספת 14 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

שיפוץ בניין מגורים בן 15 דירות והוספת 14 דירות חדשות.

פרויקטים נוספים