אוסישקין 96-98 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: 50 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: זית לב

סטטוס: בתכנון

היקף: 50 יחידות דיור חדשות

צפי אכלוס: דצמבר 2028

אזור: כיכר המדינה

אדריכל: זית לב

הריסת בניין בן 32 דירות ובניית בניין חדש מהיסוד בן 50 דירות

פרויקטים נוספים