פינוי בינוי

עולי הגרדום 15 תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 8 דירות קיימות, הוספת 14 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

סטטוס: בתכנון

היקף: 8 דירות קיימות, הוספת 14 דירות חדשות

אזור: תל אביב יפו

שיפוץ בניין מגורים בן 8 דירות והוספת 14 דירות חדשות.

פרויקטים נוספים