03-9674546

תמא 38

הרב צעיר 2 תל אביב

סטטוס: בתכנון

היקף: בניין בן 5 קומות ו - 10 יחידות דיור

סטטוס: בתכנון

היקף: בניין בן 5 קומות ו - 10 יחידות דיור

חיזוק הבניין והוספת 4 יחידות דיור על 6 קיימות

פרויקטים נוספים