03-9674546

שימור מבנים

בית ספר בלפור

סטטוס: אוכלס

היקף: שימור המבנה ותוספת של 8 כיתות חדשות

סטטוס: אוכלס

היקף: שימור המבנה ותוספת של 8 כיתות חדשות

המבנה הראשון של מגן דוד אדום בתל אביב, הנטוש בחלקו, התאחד עם בי”ס בלפור השכן לו והוסב בשימושו בכדי להרחיב את כמות כיתות הלימוד ואת השרות לקהילה, תוך שימור איכויותיו האדריכליות ההיסטוריות.

זהו מבנה ציבור בן 1,200 מ”ר נבנה בשנת 1934 בסגנון הבין לאומי האופייני לתקופת הבנייה בתל אביב של שנות השלושים.
לבניין ערכים היסטוריים וחברתיים, בשל שימושו כמבנה ראשון של מגן דוד אדום בתל אביב ובשל סמליותו כתחנה למתן עזרה מהירה לתושבי העיר.
בשנות התשעים עברה תחנת מגן דוד אדום העירונית למשכנה בכיכר באזל והמבנה ברחוב מזא”ה המשיך לתפקד חלקית כתחנת משנה.
בשנת 2014 מעלה עיריית ת”א צורך בתוספת כיתות בי”ס יסודי באזור ומחליטה לייעד לכך את מבנה בית מגן דוד הנטוש בחלקו, תוך העברתו תהליך שימור מלא.

פרויקטים נוספים